Şekerbank’tan iklim değişikliği ile mücadeleye bir destek daha...

                                                                                                                                                                               16.05.2023

Şekerbank, iklim değişikliği ile ilgili risklere karşı küresel finans sistemini izleyerek tavsiyeler geliştiren Finansal İstikrar Kurulu’nun (Financial Stability Board - FBS) kurduğu “İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü”ne (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) tüm dünyadan 4 bini aşkın kuruluşun destek verdiği şirketler arasına katıldı.

Banka, Türkiye’den TCFD tavsiyelerini dikkate alan lider kurumlardan biri olarak, stratejik odağında yer alan iklim değişikliği ile mücadelede risk ve fırsatlarını beyan ederek taahhütlerini yerine getirecek.

Sürdürülebilir bankacılık uygulamalarını küresel bir perspektifte geliştirmeye devam eden Şekerbank, gerçekleştirdiği faaliyetlerle meydana gelebilecek çevresel etkileri izlemek ve bu etkileri azaltmak üzere öncü adımlar atmaya devam ediyor. Banka, iklim değişikliği ile ilgili risklere karşı küresel finans sistemini izleyerek tavsiyeler geliştiren Finansal İstikrar Kurulu’nun (Financial Stability Board - FBS) kurduğu ve tüm dünyadan 4 bini aşkın kuruluşun yer aldığı İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’nün (Task Force On Climate-Related Financial Disclosures- TCFD) destekçisi oldu. Şekerbank, Türkiye’den TCFD tavsiyelerini dikkate alan lider kurumlardan biri olarak, iklim kaynaklı risklerin yönetiminde küresel standartlarda raporlama vizyonunu şeffaf bir şekilde ortaya koymaya devam edecek.

Düşük karbon ekonomisine geçişte, dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren TCFD, piyasalarda iklim krizinin ortaya çıkaracağı etkilere yönelik farkındalık yaratarak şirketler ve kuruluşlar için küresel bir çerçeve oluşturup gerekli aksiyonların alınmasını sağlıyor. Stratejisinin odağında yer alan iklim değişikliği ile mücadelede, iklimle bağlantılı risk ve fırsatların doğru olarak tanımlanması, şeffaf bir şekilde raporlanması kapsamında önemli bir adım atan Şekerbank, bundan böyle iklim risklerini daha etkin ve bilinçli yönetmek için TCFD çerçevesini rehber alacak. 

Türkiye’de kredilendirme süreçlerinde Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi’ni uygulayan ilk ticari bankalardan olan Şekerbank, 2010 yılından bu yana küresel ısınmanın başlıca nedeni olan sera gazı emisyonlarının takip edilmesi ve azaltılması amacıyla faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini “CDP İklim Değişikliği Programı” kapsamında hesaplıyor. Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi – Science Based Targets initiative) uyumlu olarak, 2027 yılında kadar faaliyetleri kaynaklı emisyonlarının toplam miktarını %43 oranında azaltma hedefi bulunan Banka, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine koyduğu dijitalleşmeyi hızlandırarak, döngüsel ekonomiyi destekleyen Yeşil Mutabakat’ı yakından takip ediyor ve çalışmalarına bu yönde şekil veriyor.