Tüzel Müşterilerimizin Döviz Pozisyon Raporlaması Hakkında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli “Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması” konulu talimatı doğrultusunda iletmiş olduğu 12 Nisan 2023 tarihli yazısında;

  • Tüzel kişi firmaların döviz pozisyon raporlamasında, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırının 5 milyon TL’den 10 milyon TL'ye yükseltildiği,
  • Toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan tüzel kişi firmaların döviz pozisyon raporlama yükümlülüğünün 2024 yılı ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelendiği,
  • Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 Milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise mart ve nisan aylarına ilişkin raporlamaların en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerektiği,
  • Özet döviz pozisyon raporu bildirim süresinin takip eden ayın son günü olduğu belirtilmiştir.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2 Temmuz 2023 tarihinde iletilen yazı ile, 

  • “Özet Döviz Pozisyon” raporlama yükümlülüğü, kapsama giren tüm firmalar (50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde) için, 2024 ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir.


Diğer Hususlar :

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Özet Döviz Pozisyon Raporu'na https://tcmbveri.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Özet Döviz Pozisyon Formu'na linkten ulaşabilirsiniz.
  • Raporlama ve Özet Döviz Pozisyon Formu'na ilişkin açıklamalara linkten ulaşabilirsiniz.
  • Sıkça Sorulan Sorular dokümanına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iletişim bilgilerine linkten ulaşabilirsiniz.