İnsan Kaynakları Politikamız

 "İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır." bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştiriyor  ve  performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı genişletiyoruz. 

Başarılı ve mutlu çalışanlarımız için fark yaratıyoruz.

Çalışan Önceliği

Bankamızda yönetici pozisyonlarının içeriden karşılanması ve çalışanların kariyer hedeflerini desteklemek adına, yetenek/kariyer havuz uygulamalarını kullanıyor ve açık pozisyonlarımızın çalışanlarımız ile kapatılmasına öncelik veriyoruz.

Sayısal ve Somut Hedefler

Sayısal ve somut hedeflerimiz için, yetkinliklerin ölçümlendiği, adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanıyoruz.

Adil Ücret Sistemi

Görev, sorumluluk ve performans düzeyine göre oluşturulan adil bir ücret sistemi uyguluyoruz.

Açık İletişim

Her düzeyde açık iletişimi destekliyor ve çalışan ile İnsan Kaynakları ekipleri arasında  güvene dayalı, rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kullanıyoruz.