Kuruluşundan Bugüne Şekerbank

Şekerbank, Anadolu’da yüz binlerce pancar kooperatifi üyesi çiftçinin birikimleriyle yerel kalkınmayı, sürdürülebilir üretimi ve tarımsal sanayiyi desteklemek amacıyla 12 Ekim 1953’te “Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş.” adıyla Eskişehir’de kurulmuştur. 

Banka, 1956 yılında Ankara’ya taşındığında Şekerbank adını almıştır. 1997 yılında hisselerinin bir bölümü halka arz edilen Şekerbank’ın, genel müdürlüğü 2004 yılında İstanbul’a taşınmıştır. 

Esnaf/İşletme Bankacılığı, Kurumsal/Ticari Bankacılık, KOBİ ve Tarım Bankacılığı ile Bireysel Bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Şekerbank, bu alanlardaki uzmanlığı, enerji verimliliği yatırımları ve girişimcilere sunduğu destekler ile uluslararası finans kuruluşları nezdinde yereldeki yaygın müşteri profiline ulaşmak için “Türkiye’nin anahtar bankası” olarak konumlanmıştır.

Yüzde 72’si Anadolu’da bulunan şubeleri ile çiftçi, esnaf ve işletmeleri en iyi anlayan ve onlara özel çözümler sunan Şekerbank, hem yerel bankacılıktaki bilgi birikimi hem de yaygın şube ağı ile rekabette farklılaşmaktadır. 

Türkiye genelinde 3 adet gezici şube olmak üzere 241 şubesi, 7 bölge müdürlüğü (2 İstanbul, 5 Anadolu) bulunan Şekerbank’ın, 68 il ile 90 merkez dışı ilçeye yayılmış şubelerinin birçoğu yaklaşık yarım asırdır aynı yerde, yörede hizmet vermektedir.

Şubelerinin yanı sıra sekerbank.com.tr, 0850 222 78 78 çağrı merkezi, ATM, mobil bankacılık ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da müşterilerine hizmet sunan Şekerbank’ın iştirakleri arasında Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şekerbank Kıbrıs Ltd., Şeker GYO ve Şekerbank International Banking Unit Ltd. bulunmaktadır.

Bankanın tüm süreçlerini ve teknolojik altyapısını uçtan uca yenilediği Dijital Transformasyon Programı kapsamında da başta finansal erişimin yaygınlaştırılması olmak üzere sürdürülebilir bankacılık uygulamaları önceliklendirilmiş ve Şekerbank, kırsal kesimin finansmanına özel Türkiye’de ilk olan dijital uygulamalar geliştirmiştir. 

Tabana yaygın bankacılık anlayışıyla misyonunu “Anadolu Bankacılığı” olarak tanımlayan Şekerbank, Türkiye’nin ilk mikro finansman kredilendirme modelini uygulayarak bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimlere ulaşmakta; saha bankacılığı yaparak finansmana erişimin her segmentte eşit olması için projeler geliştirmektedir. 

Toplam kredi portföyünün büyük bölümünü çiftçi, esnaf, işletme ve kurumsal firmalara ayıran Şekerbank, müşterilerine krediden daha öte değer yaratmak için reel sektör, kamu ve STK’ları da dahil ettiği sosyal platformlar oluşturmaktadır.

Enerji verimliliği yatırımlarını bireylerden işletmelere tabana yaygın bir yapıda destekleyerek, 2009 yılında Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği EKOkredi ile 123 bini aşkın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırmıştır. 

Bankacılık sektöründeki ilklerden birini başararak 2008 yılında Çevre ve Sosyal Duyarlılık Yönetmeliği’ni yayınlayan ve yine bu kapsamda kredilendirme süreçlerinin çevresel ve sosyal etkilerini dikkate alan ilk bankalardan biri olan Şekerbank, dünyanın önde gelen iklim değişikliği ile mücadele platformlarından biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) yer almaktadır. Banka, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de imzacısıdır. 

Şekerbank, Türkiye’de kredilendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal etkileri ölçen öncü bankalardan biri olarak, bu alanda uluslararası işbirlikleri yürütmektedir.

Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçiler toprağını, köyünü bırakıp gitmesin diye dünyada bir ilk olarak “Aile Çiftçiliği Bankacılığı”nı başlatan Şekerbank, proje ile tarım ve kırsal kalkınmayı desteklerken, yerel kültürün yaşaması için de çalışmaktadır. 

Banka, 2011 yılında “Dünyanın ilk KOBİ Kredileri teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracını” gerçekleştirerek, uluslararası finans kuruluşları ile Türkiye’nin KOBİ’leri arasında önemli bir finansman köprüsü kurmuştur. 

Şekerbank, Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankası olarak, bu alandaki öncü rolünü de korumaktadır.