Derecelendirme Notları ve Endeksler

Sustainalytics
Şekerbank olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin, somut katkılarını uluslararası kriterler üzerinden ortaya koymak adına, sürdürülebilirlik alanında uzman ve bağımsız bir kuruluş olan Sustainalytics tarafından oluşturulan Çevre Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) başlıklarını kapsayan derecelendirme sürecine dahil olunmuştur.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları
CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden bağımsız ve kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur.
Bankamız, 2010 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında çevresel performansını raporlamakta olup, 2016 yılında ise CDP Su Güvenliği Programı raporlamasına başlamıştır. 
2022 yılında Karbon Saydamlık Projesi (CDP), 2022 İklim Değişikliği Programı kapsamında Bankamız, su kaynaklarının en doğru şekilde yönetimi için yürüttüğü iyileştirme çalışmalarıyla CDP Su Güvenliği Programı puanını A'ya yükselterek "Liderlik" seviyesine taşırken, İklim Değişikliği Programı puanında da "Yönetim" seviyesi olan B puanını korumuş, çevresel verilerini dünyaya açıklayarak sıfır karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için aldığı sorumluluğu da ortaya koymuştur.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi 
Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayışın gelişmesi, bilgi ve uygulamaların artması amacıyla Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST sürdürülebilirlik endeksleri oluşturulmuş, Bankamız 2018 yılında BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmuştur. 

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi 
Bankamız, Borsa İstanbul Tarafından yayınlanan 21 Mart tarihli duyuru ile, 2024 yılı ikinci üç aylık dönemi için “BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi” ne girmeye hak kazanmıştır.
İlgili endeks payları, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alan ve yüksek sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından seçilen, Ortalama FDP PD ve Günlük Ortalama İşlem Hacmi yüksek 25 paydan oluşmaktadır.