Politikalar


Yardımlar ve bağışlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatları çerçevesinde genel kurulun bilgisine sunularak yapılabilmektedir.