Finansman ihtiyacınıza uygun gayrinakdi krediler Şekerbank'ta!

Şirketinizin kurumsal ihtiyaçları için Gayrinakdi Krediler ile tanışın!

İhale Konulu Teminat Mektupları

Geçici Teminat Mektupları, ihale makamına hitaben verilir. İhale edilen işin lehdarın üzerinde kalması halinde, ihale ile lehdarın ilgili sözleşmeyi imzalayacağı ve kesin teminat mektubunu vereceğini garanti eden teminat mektubudur.

Kesin Teminat Mektupları, ihale edilen işe ilişkin şartname ve sözleşme hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirileceğine dair verilen teminat mektuplarıdır.

Avans Teminat Mektupları, ihale edilen işin için öncesinde hazırlık yapılması gereken durumlarda bu hazırlığa ilişkin giderleri karşılamak üzere lehdara ödenen ve sonradan kesin istihkakta mahsup edilen avansları garanti etmek üzere verilen teminat mektuplarıdır.

Serbest Konulu Teminat Mektupları, İhale Konulu Teminat Mektupları’nın konularından farklılık arz eden durumlar için, farklı makamlara diğer gerçek veya tüzel kişilere hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır.

  • Serbest Konulu Teminat Mektupları
  • Gümrüklere Hitaben Teminat Mektupları
  • Mahkeme ve İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları
  • Vergi Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları
  • Bayilik Teminatı Konulu Teminat Mektupları
  • Mal Alımı Konulu Teminat Mektupları
  • Nakit Teminine Yönelik Teminat Mektupları
  • Depozito ve Güvence Bedeli Konulu Teminat Mektupları

Harici (Yurtdışı) Garantiler, yurt dışı muhataplara hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır.