Nakit Krediler

Şirketinizin Kurumsal ve Ticari finansmanı için Nakit Kredilerimiz ile tanışın.

Borçlu Cari Hesap Kredileri (B.C.H.)

 • Kısa vadeli kredi ihtiyacınızı karşılamak amacı ile belirli bir limit içerisinde size dilediğiniz zamanda para çekme ve yatırma olanağı sağlayan kredi türüdür.
 • Üç aylık devreler itibari ile faiz tahakkuk ve tahsilâtı yapılır.
 • Piyasada gerçekleşen faiz oranı değişikliklerine duyarlı kredilerdir.
 • Faiz oranı 3 aylık TRLIBOR’a endeksli ve günlük değişken olan nakit kredi türüdür.
 • Üç aylık devreler itibari ile faiz tahakkuk ve tahsilâtı yapılır.
 • Piyasada gerçekleşen faiz oranı değişikliklerine duyarlı kredilerdir.

Trlibor Endeksli Rotatif Ticari Kredi

Kısa vadeli kredi ihtiyacınızı karşılamak amacı ile belirli bir limit içerisinde size dilediğiniz zamanda para çekme ve yatırma olanağı sağlayan kredi türüdür.

 • Kısa vadeli acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kredi türüdür.
 • Kredi tutarı, faiz oranı ve vadesi kullanım tarihinde belirlenir ve vade sonuna kadar değişmez.
 • Değişen piyasa koşullarında size sabit faizle borçlanma olanağı sağlar.
 • Kredi vade sonunda anapara ve faiziyle beraber kapatılır.

 • Peşin para ile mal alımında ve işletme ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek kredilerdir.
 • Belirli bir vadede ve ödeme planı çerçevesinde kullandırılan, ödemeleri esnek veya sabit olarak yapılabilen taksitli kredilerdir.

Ticari Taşıt Kredileri

Tüzel kişiler ile ticari faaliyeti bulunan gerçek kişilerin faaliyetleri ile alakalı taşıt alımlarının finansmanı için kullandırılan kredilerdir.

Ticari Gayrimenkul Kredisi

Tüzel kişiler ile ticari faaliyeti bulunan gerçek kişilerin faaliyetleri ile ilgili gayrimenkul (fabrika binası, mağaza, dükkan, işyeri, ticari konut, ticari faaliyetleriyle ilişkili olmak kaydıyla arsa vb.) alımlarının finansmanı için kullandırılan kredilerdir.

Ticari Gayrimenkul Kredisi ile maliyetleri en uygun seviyede tutarak işinizi büyütebilirsiniz. İşletme, ödemelerinizi uzun vadeye yayarak; yatırımı, faaliyetin yaratacağı fonla finanse edebilirsiniz.

Belli bir döviz cinsine endekslenen, geçerli döviz alış kurları üzerinden TL olarak kullandırılan, anapara ve faiz geri ödeme tutarı, endekslenen döviz cinsi ve tutarına göre hesaplanarak TL olarak tahsil edilen kredilerdir. Dövize Endeksli Krediler spot veya taksitli kredi olarak da kullanılabilir. 

Teminat olarak alacakları Türkiye’deki Şubelerinde bulundurulan döviz ve/veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını geçmemek üzere ticari ve mesleki amaçlı olarak kullandırılan döviz kredileri veya ortalama vadesi bir yıldan uzun olan, 5 milyon ABD Doları ve üzerindeki döviz kredileridir.