KGF Özkaynakları

KGF A.Ş. bünyesinde Şekerbank tarafından kullandırılan KGF Özkaynakları ile iktisadi ve ticari faaliyetlerinizi rahat bir nefes alarak gerçekleştirmek ister misiniz?

KGF Özkaynakları’ndan Şekerbank avantajlarıyla yararlanmak ister misiniz?

KGF’nin Ana Sözleşmesi içinde belirlenecek/belirlenen niteliklere sahip gerçek ve/veya tüzel kişi işletme ve ticari ve iktisadi faaliyette bulunan bir KOBİ iseniz ya da aynı vasıfta sanatkâr, esnaf, serbest meslek mensubu, çiftçi ya da kooperatif iseniz (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), KGF A.Ş.’nin kendi bünyesi içerisinde yapacağı kredi değerliliği tespitinin ardından banka tarafından kullandırılacak kredilere başvurabilir, ticari ve iktisadi faaliyetlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

KGF Özkaynakları’nın özelliklerini keşfedin.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Kefalet için KGF A.Ş. özkaynağı kullanılmaktadır.

Ürün Vadesi

Şekerbank’ın kredisinin vadesi esas alınır ve kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kefalet Limiti

Toplam kefaletin limiti işletme ya da risk grubu başına 3 milyon TL ya da muadili YP ile sınırlandırılmıştır.

Azami Kefalet Oranı

KGF, kullanacağınız kredinin %80’i oranında kefalet sağlayabilir.

KGF Özkaynakları ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplayalım.

KGF Özkaynakları, KGF A.Ş.’nin kendi bünyesi içinde yapacağı kredi değerliliği tespitinin ardından kefalet sağladığı ve KGF’nin Ana Sözleşmesi içinde belirlenen ya da belirlenecek niteliklere sahip gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere banka tarafından kullandırılan kredilerdir.

  • KGF Özkaynakları’ndan yararlanıcı, KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olmalıdır. 
  • Esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, arsa ve konut yapı hariç kooperatifler ve çiftçiler bu vasıfta sayılır. 
  • Ticari ve iktisadi faaliyette bulunan KOBİ’ler,
  • Ticari ve iktisadi faaliyette bulunan KOBİ’ler ile aynı vasıfta sayılan esnaf, serbest meslek mensupları, sanatkârlar, çiftçiler, konut ve yapı kooperatifleri hariç kooperatifler,
  • KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenecek/belirlenen niteliklere sahip gerçek ve/veya tüzel kişi işletmeler KGF Özkaynakları’ndan faydalanabilir.

Kefalet için KGF A.Ş. Özkaynağı kullanılır.

  • Toplam kefalet limiti, İşletme/risk grubu başına 3 milyon TL veya muadili olan YP’dir ve bununla sınırlıdır.
  • Kullanacağınız kredinin %80’i oranında azami kefalet, KGF tarafından sağlanabilmektedir.

KGF’nin kefalet tutarı üzerinden ilk yıl için kredi kullandırım sırasında; müteakip senelerde her sene kefalet riski üzerinden %2 oranında kefalet komisyonu peşin olarak tahsil edilir.

Ayrıca geçici ve kesin teminat mektuplarında eğer bu mektuplar taahhüt hizmetlerine yönelik ise bu oran %1’dir.


  • KGF Özkaynakları yararlanıcısı için 400 TL başvuru ücreti mevcuttur. Her talep için başvuru ücreti ayrı ayrı alınır.
  • KGF adına, Şekerbank tarafından KGF Özkaynakları yararlanıcısından her talep için ayrı ayrı olmak üzere 250 TL kefalet tahsis ücreti tahsil edilir.