Kredi Hayat Ürünleri

Kredi Hayat Ürünleri ile kendinizi güvence altına alın, yarınlara umutla bakın!

Çiftçim Güvencede Yıllık Azalan Bakiyeli Kredi Sigortası ile kendinizi güvence altına alın!

Şekerbank bünyesinde yer alan Çiftçim Güvencede Yıllık Azalan Bakiyeli Hayat Sigortası ile tarım segmentinde sigorta sahibi olanların sigorta süresi içinde yaşayabileceği ecel veya kaza sonucu hayat kaybı ve kaza sonucu devamlı sakatlık teminatı veren bir sigorta ürünüdür. Poliçe içeriğinde 25.000 Türk lirasına kadar kanser teminatı bulunan Çiftçim Güvencede Yıllık Azalan Bakiyeli Hayat Sigortası kredi bağlantılı düzenlenebilir ve her yıl sözleşmede geçen süreyle yıllık teminat tutarı azalır.

Yıllık teminat tutarı her yıl azalan Azalan Bakiyeli Kredi Hayat Sigortası ile tanışın!

Şekerbank Azalan Bakiyeli Kredi Hayat Sigortası, sigorta sahibi kişiye sigortalı olduğu süre boyunca, poliçe bedeli üzerinden kaza sonucu vefat, kaza sonucu sürekli sakatlık ve ecel ile vefat, hâllerinde teminat sağlar.

Kredi bağlantılı düzenlenen Azalan Bakiyeli Kredi Hayat Sigortası, her yıl sözleşmede geçen süreyle yıllık teminat miktarının azaldığı bir hayat sigortası ürünüdür. Şekerbank’ın sunduğu söz konusu poliçede, kredi limiti dahilinde, en fazla 25.000 Türk lirası limitli kanser teminatı bulunur.

Şekerbank Yıllık Kredi Sigortası ürünü ile sigortalının bir yıllık sigorta süresi içinde vefat veya kaza sonucu daimi malul kalması halinde bankaya olan tüm borçlarının sigorta şirketi tarafından kapatılmasını, borcun kapatılmasından sonra kalan tutar olması durumunda hak sahiplerine ödeme yapılmasını amaçlayan hayat sigortasıdır. Maksimum 15.000 TL'ye kadar kanser teminatı bulunmaktadır.

Bu ürünümüz ile teminat altına alınan riskleriniz:

  • Vefat: Bu teminat ile ecel ile ve kaza sonucu vefat rizikosu temin edilmiştir
  • Daimi Sakatlık: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.
  • Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır.
  • Vefat teminatı 18-69 yaş arasındaki kişiler için geçerlidir.

Poliçe teminatları arasında ; Acil Tıbbı Yardım Teminatı (Ferdi Yardım), Kanser Rahatsızlığı Teminatı (  Kanser teminatı için yaş sınırı sadece 18 – 56 yaş arasındaki kişiler için geçerlidir. Kanser hastalığı için 90 günlük bekleme süresi olup hastalığın teşhisinden sonra sigortalı 30 gün yaşamazsa, teminat kapsam dışı kalacaktır ) , ve  Hırsızlık teminatı ( Sigortalının kendisine ait Şekerbank tarafından verilmiş Debit Card ile veya kredi kartıyla, Şekerbank veya yurtiçi diğer banka ATM lerinden para çektikten sonra ATM’ nin 50 metre çevresi ile sınırlı alanda gaspa veya hırsızlığa uğraması neticesinde oluşabilecek finansal zararlar teminat limiti dahilinde karşılanır) da kapsamaktadır.

Bu ürünümüz ile teminat altına alınan riskleriniz:

  • Vefat: Bu teminat ile ecel ile ve kaza sonucu vefat rizikosu temin edilmiştir
  • Daimi Sakatlık: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.
  • Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır.