Tarım Sigortaları

Şekerbank Tarım Sigortaları ile emekleriniz koruma altında! 

Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank Tarım Sigortaları ürünlerinden biri mutlaka sizin için!

Emeğiniz hava şartları nedeniyle heba olmasın, Tarım Ürünleri Dolu Sigortası ile güvende olsun!

Tarım Ürünleri Dolu Sigortası, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı güncel tarım ürünlerinizi dolu, hortum, yangın, deprem, fırtına, heyelan, sel ve su baskını gibi tehlikelerin neden olduğu miktar kaybına karşı teminat altına alır. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası bunlara ek olarak yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklerde doludan kaynaklanan kalite kaybında da yanınızda yer alır. Meyvelerde don riskinin neden olabileceği kalite kaybı da ek olarak poliçe kapsamına alınabilir. Ayrıca Tarım Ürünleri Dolu ürünü kapsamında Hasat Kart ile ödeme yapma imkânı mevcuttur. Bu sayede Şekerbank olarak çiftçilerimize hem maddi destek hem de sigortasını yapma imkânı sunuyoruz.

Şekerbank Sera Sigortası ile seranızı farklı risklere karşı koruyun!

Gece gündüz demeden emek verdiğiniz sera bitkilerinizi, seranızın yapı malzemelerini ve içindeki teknik donanımı risklere karşı güvence altına almak ister misiniz?
Sera Sigortası sayesinde seranız dolu, fırtına, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere ek olarak su baskını, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı benzeri tehlikelere karşı risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre güvence altına alınır.

Su Ürünleri Hayat Sigortası ile iç sularda ve denizlerde yetiştirdiğiniz su ürünlerini sigorta altına alın!

Su Ürünleri Hayat Sigortası ile iç su tesislerinde ve denizlerde yetiştirdiğiniz su ürünlerine ek olarak kafes ve ağlarınız, yapılacak risk incelemeleri sonucunda Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilen ölüm riski teminatı ile Su Ürünleri Kayıt Sistemi’nde (SKS) yer alan bilgiler ışığında Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar dahilinde sigorta kapsamına alınır. Sigorta kapsamına alınan su ürünleri tesislerinde genel şartlarda yazılı istisnalar haricinde her türlü hastalık ve doğal afet riskinin yanı sıra yetiştiricinin kontrolü dışında kalan zehirlenme, kirlenme, predatörler, kazalar, alg patlamasından kaynaklanan ve su ürünleri stoğunda oluşan ölümler ve fiziksel kayıplardan doğan maddi zararlar Şekerbank Su Ürünleri Hayat Sigortası kapsamındadır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası ile hayvanlarınız teminat kapsamında! 

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası ile kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarına ek olarak yarı açık ve açık sistemlerde yetiştirilen, biohijyen ve güvenlik tedbirleri alınan ve Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerinde kaydı bulunan kümes hayvanları güvence altına alınır. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası’na 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi tutulan bulaşıcı hastalıkların dışında kalan kanatlı hayvan hastalıklarının yanı sıra her türlü kaza ve zehirlenmeler, doğal afet, yangın ve infilaktan kaynaklanan ölüm, mecburi kesim ve itlaftan dolayı sigortalının uğradığı doğrudan zararlar sigorta kapsamına dahil edilir.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası nedir?
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemlerinde kaydı bulunan, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kümes hayvanlarını teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Hayvan Hayat Sigortası ile zor günlerinizde yanınızdayız

Şekerbank olarak Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yer alan ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırlarınızı Hayvan Hayat Sigortası ile sigortalayarak zor günleri rahat atlatmanıza yardımcı oluyoruz. Hayvan Hayat Sigortası, Genel Şartlar A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hayvan hastalıkları hariç olmak üzere, hayvanlarınızı her türlü hayvan hastalıkları, gebelik, doğum ve cerrahi müdahaleye karşı teminat altına alabilirsiniz. Ayrıca yılan ve böcek sokması, kaza, yem ve zehirli çayır otlarına bağlı zehirlenmeler, doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya infilak sebebiyle gerçekleşen ölüm, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümünden kaynaklanan maddi zararlar da Hayvan Hayat sigortası kapsamında karşılanır.

Hayvan Hayat Sigortası nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı süt ve erkek besi sığırları ve mandalar için geliştirilen bir sigorta ürünüdür.

Hayvan Hayat Sigortası genel şartları nelerdir?

Sigortalının sigorta yaptırmak istediği süt sığırlarının Çiftçi Kayıt Sistemi’ne entegre edilen ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı olması gerekir.

Arıcılık Sigortası ile arı kovanlarınız koruma altında!

Türkiye’nin sürdürülebilir bankası Şekerbank güvencesiyle sunulan Arıcılık Sigortası ile arıcılık sistemine kayıtlı modern, aktif ve plakalı kovanlarınız sigorta kapsamında! Arıcılık Sigortası, içerisinde arı olan aktif kovanların fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su basması gibi doğal afet durumlarını yaşaması veya taşıt çarpması ve vahşi hayvan saldırısı gibi istenmeyen durumlar sonucunda uğradığınız doğrudan zararları Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde karşılar. Arıcılık Sigortası ürününde gezginci arıcılıkta kovan nakliyesi esnasında gerçekleşen çarpma, devrilme, çarpışma, yanma ve benzeri durumlar da Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. Sigorta poliçesi, sigorta ettirenin veya sigortalının beyanı üzerine düzenlenen ön bilgi formunda yer alan bilgilerin kontrol edilip incelenmesinden sonra yapılan risk değerlendirmesine göre oluşturulur.

Küçükbaş hayvanlarınızı Küçükbaş Hayvan Hayat sigortası ile güvence altına alın!

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası ile Veteriner Bilgi Sistemi’ne kayıtlı koyun, koç, keçi ve tekelerinizi risk değerlendirmesinin ardından Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası güvencesiyle koruma altına alıyoruz. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası ile küçükbaş hayvanlarınız, A.3 maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hastalıklar haricinde her türlü hayvan hastalığına karşı Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta altına alınır. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamında küçükbaş hayvanlarınız aşağıdaki risklere karşı da Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamına alınır:

  • kaza, vahşi hayvan saldırısı veya yılan/böcek sokmaları
  • yeme bağlı zehirlenme
  • gebelik, doğum ve cerrahi müdahale sonucu ölüm
  • doğal afet
  • güneş çarpması
  • yem ve zehirli çayır otlarına bağlı zehirlenme
  • yangın ve infilak sebebiyle gerçekleşen ölüm
  • mecburi kesim riskleri

Ayrıca gebelik döneminde meydana gelen ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar sonucu sigortalımızın doğrudan uğradığı maddi zararlar da Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamına alınır.

Şekerbank’ta mahsullerinizi Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile koruyoruz!

Şekerbank Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile kuru tarım alanlarında üretimini yaptığınız buğday, çavdar, arpa, nohut, yulaf, tritikale olarak da bilinen çavdar ve buğday kırması, yeşil mercimek ve kırmızı mercimek mahsullerini ve bu mahsullerinizin sertifikalı tohumluk ürünlerini köy genelinde gerçekleşen kuraklık, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı yağış, aşırı nem ve don ile dolu paketi  (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmaktadır.