Sorumluluk Sigortaları

Şekerbank Sorumluluk Sigortaları ile iş kazalarından doğan sorumluluklarınız teminat altında!

İş yerinizde meydana gelebilecek kazalara karşı kapsamlı bir teminat sunan İşveren Mali Sorumluluk Sigortası ile tanışın!

İş yerinizde karşılaşabileceğiniz iş kazalarından doğan hukuki süreçlerde yanınızda yer alan  İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, tazminat tutarlarını teminat altına alır. Ayrıca sigorta kapsamına isteğe bağlı olarak aşağıdaki durumlarda oluşabilecek iş kazaları da dahil edilebilir:

  • İşçilerin işveren tarafından sağlanan servislerle toplu olarak seyahati
  • İş yerinden farklı yerlerdeki görevlendirmeler sebebiyle esas işi yapmadan süre içerisinde oluşabilecek zararlar
  • Manevi tazminat talepleri
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, iş yerinizde meydana gelebilecek iş kazaları nedeniyle yükümlü olacağınız hukuki sorumlulukları yerine getirmenizi sağlayan ve tazminat tutarlarını teminat altına alan bir sigorta türüdür.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları nedir?

Söz konusu sigortanın işletilebilmesi için iş yerinizdeki çalışanların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olmaları gerekir.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?

Poliçe, SSK’nin işçilere sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat taleplerinde devreye girer. Ayrıca SSK’nin sigorta sahibi iş yerine karşı iş kazaları sebebiyle açacağı rücu davaların sonucunda ödemekle yükümlü olunacak tazminatlar da ilgili paket sigorta ile teminat altına alınır.

Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebilecek bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde, hukuken ödemekle yükümlü olunacak tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.

Asansör ve yürüyen merdiven kazalarından doğabilecek zararlar teminat altında!

Asansör Kaza Mali Sorumluluk Sigortası, bina içinde asansör ya da yürüyen merdiven bulunduran işletmelere yönelik bir sigorta türüdür. Sigorta sahibi işletmenin, iş yeri ve alışveriş merkezlerinde yer alan asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında üçüncü şahısların uğrayabileceği olası zararların karşılanmasından doğacak sorumluluklarını teminat altına söz konusu sigortanın kapsamı konutlarda da geçerlidir.

Asansör Kaza Mali Sorumluluk Sigortası konut, iş yeri ve alışveriş merkezlerine yönelik hazırlanan poliçede belirtilen miktara kadar zararı karşılar.

Tehlikeli maddelerden kaynaklı oluşabilecek durumlarda hem kendinizi hem de zarar görebilecek kişileri koruyun!

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde üreten ve bu maddeleri depolayan, taşıyan, satan işletmelerin, söz konusu maddelerin üçüncü şahıslara yönelik neden olabileceği muhtemel olaylarda, üçüncü şahısların uğrayabileceği bedeni ve maddi zararlardan doğan yükümlülüğü poliçede yazılı limit dahilinde teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, işletme sahiplerinin olayda kusurları olsa da olmasa da teminat kapsamını işletir. Karşılanan zarar ise poliçede belirtilen tutar kadardır. Bir iş yeri söz konusu sigorta kapsamına alındı ise LPG tüpünün patlaması, gaz kaçırması ve yangına sebebiyet vermesi sonucu oluşan zararlar, LPG dağıtım şirketleri için yaptırılması zorunlu olan Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alınır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, işletmelerin tehlikeli maddelerin patlaması sonucu oluşacak zararlarda patlamanın üçüncü şahıslar açısından yarattığı zararları karşılamalarını sağlayan bir sigorta türüdür.

Özel güvenlik görevlilerinden kaynaklanabilecek zararlar Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk ile güvence altında!

Şekerbank Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sizi istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin görevini yerine getirirken üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı teminat altına alır. Söz konusu poliçe, istihdam ettiğiniz özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmeti ile ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini icra ederken üçüncü şahıslara verebilecekleri olası zararları karşılamayı garanti eder. İlgili sigortanın teminat altına alacağı zarar miktarı, poliçede belirtilen tutar kadardır.